Hata Haporsayaon – Apostolikum

Ahu porsaya bani Naibata Bapa, Pargogoh na so Kuria tarimbang, na manompa langit pakon tanoh on.

Ahu porsaya bani Jesus Kristus, Anak ni Naibata na sasada in, in do Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliaban, marhitei Tonduy Na Pansing. Na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matei anjaha itanom, turun hu nagori toruh. Mulak manggoluh hun bani na matei bani an patoluhon. Naik hu surga anjaha hundul i siamun ni Naibata Bapa, Pargogoh na so tarimbang in. Hunjai ma Ia mulak magira laho manguhumi halak -na manggoluh pakon na dob matei.

Ahu porsaya bani Tonduy Na Pansing, bani Kuria parsadaan na mapansing in, parsaoran ni sagala na mapansing in, bani hasasapan ni dousa, bani parpuhoon ni angkula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amen.

>>Liturgi Bhs Simalungun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s