398. Hosianna ma bai Raja na Roh

Indeks >>

Klik disini mendengarkan musik/melodi
do = Bes
 
1. Hosianna ma bai Raja na roh, parmahan na hun surga
Marmegah ma ho boru Sion, ai domma roh Rajanta
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
Puji ma Goranni, Raja Siparmonang.
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
 
2. Hosiana ma bai Raja na roh, Puanglima tang na gogoh.
Mandoding na porsaya ganup, megah manomu-nomu.
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
Puji ma Goranni, Raja Siparmonang.
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
 
Lagu Rakyat Simalungun : Serma Dengan-dengan
Syair : St. A.K. Saragih 1990

399. Tumbuhan Poyon-poyon >>

<< 397. Sanggah na Marparau 

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s