412. Marodor na Porsaya

do = bes
 
1. Marodor na porsaya ganupan,
na laho misir huparmingguan, damei tongtong,
Tunggung jagiah doi idahon,
minar bohini ganupan, damei do tongtong.
 
2. Talup janah pantun marpahean,
songon na laho hu parpestaan, damei do tongtong.
Rosuh tumang uhur maniru,
halani dear ni parlahou, damei do tongtong.
 
3. Porini pe adong lobih hurang,
pongkut do manangihon ambilan, damei do tongtong.
Tanda do ganup na dob monang,
tinobus ni Jesus parholong, damei do tongtong.
 
Lagu Rakyat Simalungun : Mariah judi porang
Syair : St. AK. Saragih 1996

413. On ma Hape Panorang >>

<< 411. Diatei Tupa ma Bamu Ham Naibata

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s