413. On ma Hape Panorang

do=as

1. On ma hape panorang, in ma panorang parjumpahan
Na laho manangar ambilan, lao pasonangkon paruhuran, ibanta on
 
2. Dear ma naundukkon, haganupan hata ni Tuhan,
in ma na baen gabe onjolan, laho partorsahon pargoluhon, in banta on.
 
3. Bani horja ni Tuhan, sai ringgas bei hita ganupan
ase totap malas uhurta, janah baru paruhuranta, bai goluh on.
 
4. Totap marhasadaon, janah totap marpangarapan,
in do harosuh ni Tuhanta, na laho sihorjahononta, bai goluh on.
 
5. Gok damei paruhuran, ampakon marsihaholongan,
janah basar dompak hasoman, in ma buah haporsayaon, bai goluh on.
 
Lagu Rakyat Simalungun: Dengan Pantun
Syair : St. A.K. Saragih  1997

414. Eta Nasiam >>

<< 412. Marodor na Porsaya  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s