197. I Lambung ni Parsilang

Doding ni Dakdanak  >>

do=es; BL 269
1. I lambung ni parsilang do hasonangankin,
Na dong tarbaen be sirang uhurhu in hunjin.
Parsilang na i Golgata hu haholongi ho;
Ai rapat au bai Naibata na marhiteihon ho.

2. I lambung ni parsilang do pangarapankin,
Na lao hu bai na sonang nagori atas in.
Parsilang na i Golgata sitobus tonduyhin,
Sai sihol tong ma ho ratah idingat uhurhin.

<< 196. Malas ni Uhurta Tangar ma

198. Ale Tuhan Bapanami >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s