134. Ambit Lang Ham Rupeihu, ale Jesus

Doding Haporsayaon >>

do = as; BL 46
1. Ambit lang Ham rupeihu ale Jesus,
jaha daroh-Mu manghakui ahu
mintor huja ma ahu na mardousa, marhaporusan.

2. Ai seng be dong na songon Ham Tuhanku,
na parlunggarhon pusok ni uhurhu;
Sahalak Ham do sipasonang ahu, hagoluhanku.

3. Halani ai hupuji Ham, o Jesus,
ai dihut au itogu Ham, Tuhanku,
bai partumpuan ni ganup tinobus, ibaen daroh-Mu.

 

Syair: Ach mein Herr Jesu, Christian Gregor (1723 – 1801); Lagu: Friedrich Ferdinand Flemming; KJ 300 – Andaikan, Yesus, kau Bukan Milikku
<< 133. Holong do Atei<< 133. Holong do Atei

135. I Surga do Huan-huanta >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s