239. Pitah Sada Naibatanta

 
 
hal_239_pitah sada naibatanta
 

Doding Haporsayaon >>

do = f
1. Pitah sada Naibatanta, na manompa ganup in
Na taridah bai matanta, ’ge na so taridah in
Sai tandai ma ruhut-Niin, ulang kahou uhurmin

2. Seng marbona Naibatanta, ’ge ujung ni pe seng dong
Seng taridah bai matanta, ai rupani Tonduy do
Mata ni uhurta da boi mananda Naibata

3. Iiani Naibatanta, haganup ianan in
Iiani ’ge uhurta, sai igomgom ganup in
Ampa hagogohon-Niin, seng na dong usihan-Niin

4. Na bonar do Naibatanta, janah na pansing botul
Na pentar tumang do Ia, pagoluhkon haganup
Hatundalan na botul, Naibatanta na bujur

5. Na sintong ganup Hata-Ni, na tinonahkon-Ni in.
Ampa idop ni uhur-Ni, seng paubahon-Ni in
Naibata balosi ham, ase sonang use ham

Choral Buch 131, Meiningen, 1693
<< 238. Sai Hu Lobei-Mu Tuhanku

240. Jahowa Pangajamankin >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s