247. Na Martungkot Omas Au

do = c; BL 168
 
1.  Na martungkot omas au bai dalanku na madaoh
Na hun surga in do roh, surga in ituju do
In ma haporsayaonku napatotap pardalanku
Na patoguh langkahkin rosi das hu surga in
 
2.  Turun do hun surga in, sinuruh ni Tuhankin
Mangiankon uhurhon, mangajari au tongtong
In ma holong ni uhur-Ni, ibaen dear ni layak-Ni
Iberehon in  hape, ulang magou au use
 
3.  Marsinalsal do tongtong, hot ibagas uhurhon
Sada bintang na torang, na mambahen au sonang
Pangarapan ni uhurhu, roh humbani Naibatangku
Paliharhon dalankin, hu nagori atas in
 

>>248. Huhaholongi Ham, Gogohku

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s