376. Tarbogei Sorani Tuhanta

do=f; BL 356
 
1. Tarbogei sorani Tuhanta, bai haganupan bangsa in,
Ise na manggalangkon diri, laho mangkopkop ganup in,
Hita ale, sai sirsir bei, iparburu pe,
pos uhurmu, bai Naibata
 
2. Sai ra ma hita manaksihon, holong ni Jesus Tuhan in.
Sai saud maluah do ibahen ganupan na porsaya in.
Hita ale, sai sirsir bei, iparburu pe,
pos uhurmu, bai Naibata.
 
3. Antong ringgas ma pararatkon, barita ni Tuhanta in.
Bai ganup bangsa na so masuk, hubagas harajaon-Nin,
Hita ale, sai sirsir bei, iparburu pe,
pos uhurmu, bai Naibata,
 
4. Abakkon ma haporsayaon, lao manaksihon Kristus in.
Ase martambah na porsaya hu bani Jesus Tuhan in.
Hita ale, sai sirsir bei, iparburu pe,
pos uhurmu, bai Naibata.
 
BE 519 – Tarbege do panjou
377. Ari Pardameian >>
<< 375. Ai Ise Suruhonku
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s