144. Bolag Ope na Golap In

 

Doding Harajaon ni Naibata >>

do = as; BL 38
1. Bolag ope na golap in, bai bangsa na iatas tanoh on,
Sibolis do na manrajai in, isombah halak begu-begu in

2. Sai tatap bangsa haganup, ai loja do sidea haganup .
Sombuhni do mandilo surga in mangindo tolong bai Jahowa in.

3. Torang do bagah-bagah ni Bapanta i nagori atas in .
Ganupan jolma iarahkon do hubani sonang ni uhur-Ni lo.

4. Sai gogoh bei pasaudkon in mamboan Hata hagoluhan in .
Bai ganup bangsa na i tanoh on, porlu baen hita horja in tongtong .

5. Ham Raja na i surga in, na dob manobus manisia in.
Doras sondangi Ham na golap in, Bamu ma togu hajolmaon in.

 

 
<< 143. O Tonduy na manggoki Uhur

145. Ringgas Hita Rup >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s