145. Ringgas Hita Rup

Klik disini mendengarkan musik/melodi
do = as; BL 141
 
1. Ringgas hita rup, manogu ganup,
na pag manendel , na hengkeng hobal,
bai hata ni Tuhan, na sangap tongtong
rosuh-Ni ma bahen idunia on
 
2. Sai ulang be da mabiar ganup,
boiskon ma da gogoh-mu ganup!
Age roh sibolis lao mandorab ho,
sai tatap ma Jesus na lampou gogoh ,
 
3. Horjahon bujur hata-Ni ganup,
sai monang jojor baeonon-Ni ganup .
Ai Ia do Raja na monang tongtong,
patitir pe bala manginsurut tong .
 
4. Holong ateimu Tuhan Naibata,
pasaud hata-Mu tumpaki homa;
haganupan horja ni jabolon -Mu;
Martuah homa ma baen Ham jolma on!
146. Sai Torang ma Langkahnima >>
<< 144. Bolag ope na Golap in
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s