350. Holong na Humbani Tuhan

Doding Harajaon ni Naibata >>

do = bes; BL 355
1. Holong na hunbani Tuhan, na roh humbai Jesus in.
Sai totap do marsinondang holongni Tuhanta in
Sai sondangkon ma holong-Ni das bai hagolapan in
Ase haganup pardousa ipaluah Naibata2. Dousa pakon kuasani, ampa sipangagou in.
Sai marhoih do ganupan, bani paruntolon in.
Sai sondangkon ma holong-Ni, das bai hagolapan in.
Ase haganup pardousa, ipaluah Naibata.

3. Sai saksihon ma hata-Ni, bai na laho magou in.
Patuduhkon ma rosuh-Ni, ‘se maluah ganup in.
Sai sondangkon ma holong-Ni, das bai hagolapan in.
Ase haganup pardousa, ipaluah Naibata.

<< 349. Goran Jesus sai Marsora

351. I Atas ni Onjolan >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s