468. Jengesni in Ganup na Tinompa

Doding Harajaon ni Naibata  >>

do=bes
1. Jenges ni in ganup na tinompa,
na jinadihon ni Naibatanta i dunia on
Ibahen marmusim panorang
Milas, udan ari marsuan, idunia on

2. Sirsir do ijadihon panondang,
mataniari ampakon bulan, bai goluhta on.
Jenges do ganupan itompa,
jimot do homa ipatorsa, bai goluhta on.

3. Manggargar do pinahan i harang,
sonai age binatang i talun, iparmahan Ham.
Maratah do dolog harangan,
bah tubuh torsa do mardalan, iramotkon Ham.

 

<< 467. Ise Do Boi

469. Naibata Timbul Goran-Mu >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s