471. Na Pansing, Na Pansing

Doding Harajaon ni Naibata  >>

do=c
1. Na Pansing, Na Pansing, do ham Naibatanami.
Sigomgom haganup tanoh on, Na Pansing do Ham.

2. Na Pansing, Na Pansing, do ham Naibatanami.
Ai domma roh hanami Bamu, jalo Ham ganup.

3. Na Pansing, Na Pansing, do ham Naibatanami.
Sai sasap dousanami ganup, ’se talup Bamu.

4. Na Pansing, Na Pansing, do ham Naibatanami.
Sondangkon Ham bannai bohi-Mu, idop uhur-Mu.

5. Na Pansing, Na Pansing, do ham Naibatanami.
Dompakkon Ham homa bohi-Mu, sorap damei-Mu.

 

Lagu Argentina: Thuma Mina No 75; Terj. Pdt SA Girsang, 1998; Tambahan Syair oleh Team Revisi 2000
<< 470. Naibata Mandilo

472. Seng Adong na Dos >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s