150. Lauja do Ho na Loja in

Doding Hasasapan ni Dousa >>

do = as; BL 53
1. Lauja do ho, naloja in, binaen ni dousamin?
Seng jumpah ho na sonang in, i parlajanganmin
halani in, sai mulak ho!

2. Ompaskon pusok uhurmin bai Tuhan Jesus in.
Sai boban ganup dousamin bai Sipagoluh in.
Nai ma tongon, sai roh ma ho!

3. Ai Jesus do padamei ho na loja in tongtong;
Ai anggo lang hujin ho roh, manaron ma ho tong.
Halani in, sai roh ma ho.

BE 175 – Tu Dia Ho na Loja i
<< 149. Ham Sipagoluh Au

151. Dong do Bah Tubuh Dear in >>

 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s