98. O Jesus na Sinayat

Doding Horja Banggal Napansing  >>

do = f; 4 ketuk
1. O Jesus na sinayat bai hayu na marsilang.
Ai uhur-Mu daulat age sanggah tarsilang.
Dong utang dosa namai, Ham do manaronkonsi.
Holong ma Ham, o Jesus!2. Galangan na tang na susi bai Naibata ibabou.
“Gattihni manisia na so daulat uhur!
Manaron dousanami ulang magou hanami,
Holong ma Ham, o Jesus.3. Galangan tang na susi na jinaloni Tuhan,
Sahira manisia, pasohkon partinggilan!
Sai sasap dousanami Ham hapintorannami,
Holong ma Ham, o Jesus

4. Galangan tang na susi sai daging-Mu panganon,
Bai ganup na porsaya sai daroh-Mu inumon.
Sai roh ma Ham marianan marhitei parpadanan,
Bennami on o Jesus!

 

Choral Buch 178, Bei J Spangenberg; KJ 311b – O Anak Domma Allah
<< 97. Jesus na Mamorsan

99. Sai Papakis Ho Tonduyhu >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s