161. Tuhanta ma Napuji

 
do = a; BL 12
 
1. Tuhanta ma napuji ibaen dear gabei-Ni,
Mambere panganonta, holong atei-Ni banta.
 
2. Dagingta ‘pa tonduyta ibere do hubanta;
Seng dong pingkir Tuhanta membere in hubanta.
 
3. Dagingta iparmudu, tonduyta ipagoluh;
Sonin ma lah uhurta, age tarsosak hita.
 
4. Ai sahit ni uhurta in ma ganup dousanta;
Na matei do tonduyta binahen ni sahitta.
 
5. Domma roh Siparbujur, pargoluh na tarsulur,
Tuhanta Jesus Kristus, tonduyta in itobus.
 
6. Domma sasap dousanta, sirsir hagoluhanta.
Sungkup holi rupeita i surga jaloonta.
 
7. O Jesus, Tuhannami, padas Ham bannami;
Dakdanak, na magodang, bobahon Ham, ‘se sonang.

 >>162.  O Jolma Puji ma Bona ni Hagoluhanmu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s