DODING MANAKSIHON HAPORSAYAON

Hal 101 – Na hun Surga in

Hal 102 – Ham Tongtong Ihutkononku

Hal 325 – Togu Ham Au

Hal 326 – Tentara ni Jesus

Hal 327 – Marpangusandeian Bani Tuhan in

Hal 328 – Jesus Tuhanku Simada Au on 

Klik doding na ipilih ham ijon atap  toruskon ham bani Kategori na mangihut atap paima on

<< Doding Horja Banggal Napansing

Doding Parujukan >>

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s