365. Lobih Gijang ni

Doding Na Masa Magira >>

do = f; BL 42

1. Lobih gijangni ope humbai bintang,
Tuhan parholong panondang bamu.
Sabou ijin uhurmu janah sonang,
pusok ni uhur seng dong be ijin.
pusok ni uhur seng dong be ijin.

2. Lobih gijangni ope humbai bintang,
gabe torang ma ganupan bamu.
Na niarapkon gabe jumpah nuan,
malas ni uhur namando bamu,
malas ni uhur namando bamu.

3. Lobih gijangni ope humbai bintang,
seng kahuaon ni munsuh be ham.
Ondos bamu ma ijin hamonangan,
marolob-olob ijin ham tongtong
marolob-olob ijin ham tongtong

4. Lobih gijangni ope humbai bintang,
ganup malekat do manjalo ham.
Dodingkononni ma ham na dob monang,
humbai na parngit i tanoh on
humbai na parngit i tanoh on

 

 

BE 348 – Lobi Timbona
<< 364. Hubogei Tuhankin 366. Surga do Hasusuranta in >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s