371. Tangar ma Dodingni

Doding Namasa Magira >>

do = bes

1. Tangar ma dodingni na i surga in, in ma naporsaya na sonang
Halak na dob mulak bani Tuhan in , jolma sipardousa in hinan,
Sai na puji ma Tuhanta in, na marholong atei banggal in.
Haganup malekat na i surga in, rap mamuji-muji Tuhan in.

2 . Tangar ma doding ni na tinobus in, na manlawan Tuhan in hinan,
Tapi manolsoli roh bai Bapa in, gabe ipaluah Tuhan in.
Sai na puji ma Tuhanta in, na marholong atei banggal in.
Haganup malekat na i surga in, rap mamuji-muji Tuhan in.

3. Tangar ma doding ni na dob mulak in, na magou hinan gabe sonang,
I siou na daoh sai manaron do, i rumah ni Bapa sonang do.
Sai na puji ma Tuhanta in, na marholong atei banggal in.
Haganup malekat na i surga in, rap mamuji-muji Tuhan in.

4 . Tangar ma doding ni na porsaya in, na dob ipaluah Bapa in
Ai ihaholongi do ganupan in, sonang ma ganup i surga in
Sai na puji ma Tuhanta in, na marholong atei banggal in.
Haganup malekat na i surga in, rap mamuji-muji Tuhan in.

Ny. KI 233 GF. Root
<< 370. Hupaima do Tuhanku

372. Sai Pasiat Tuhan Jesus >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s