486. Ai Na Bolag Tumang Do

Doding Namasa Magira >>

do = bes

1. Ai na bolag tumang do,
dalan hu hamagouan.
Tapi sompit do anggo,
dalan hu hagoluhan.
Dalan na ijahanin do,
sidalananta?

2. Dear simbili hita,
dalan na mambaen kahou.
Age bolag naidah,
in do mambahen magou
Ai seng ijin dalanta,
nini Tuhanta.

3. Age sompit horbangan,
janah mahol bolusan.
Hunjin hita mardalan,
Tuhanta hasomanta.
In do dalan hu surga,
bai na porsaya.

Lagu dan Syair: St. AK. Saragih 1998
<< 485. Tongah Borngin Marnipi Au

487. Sanggah Manabad ma MataniariĀ  >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s