153b. Ondoskon Haganupan

1. Ondoskon haganupan, horu ni uhurmin,
Bai Naibata Jahowa, sidear gabei in
Ai guru bai Tuhanta do tanoh pakon laut
Buei sintani jolma, uhurni do na saud.
 
2.Ningon tenger uhurmu mardingat Tuhan in.
ijin ma jaloonmu na pinarsintamin.
Ai lang adong gunani, age marhoru ho:
Tonggomu do dalanni ase jumpahan ho,
 
3. Ibotoh Naibatanta na porlu banta bei,
na dear roh hu banta rnarnbahen sirsir bei
na dear ipatud u tongtong hubanta on.
Na dorsa ipadaoh manjaga hita on .
 
4. Sai tong tenger uhurrnu mardingat Tuhan in;
Lupahon rna uhurmu bai pandoleian in ;
Ai anggo itahanko n horu ni uhurmin.
Tarolos do Tuhanta mambuat horumin .
 
5. Paturut Naibantanta patorsa langkahmin ;
Na pandei do Tuhanta, ganup pasirsir in.
‘Tor sungkod pingkiran-Ni lao paluahkon ho ?
Gogoh-Ni ituduhkon , ase ididah ho.
 
6. Ai pe, 0 Tuhannami, taluhon hajojor
Pusok ni uhurnarni sagala na sambor
Hu surga in sai bolas ma tonduynami rup
Hu tangan-Mu ma ondos hanami on ganup .
 
Johann Michael Haydn 1737 – 1806
Melody N.N Team Revisi Haleluya, 1088;
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s