157. Ulang Sai Holsohan Ho

Doding Pangapohon  >>

do = d
1. Ulang sai holsohan ho, Tuhanmu manggoluh do,
ganup do pinarentah-Ni, horumin sol buaton-Ni
asal ma porsaya ho, holsohmin maporus do.

2. Sai pahamot Naibata, dousamin pe imbang ma!
Ulang habiari talu, hamonangan do rupeimu;
Ipasaud Naibatamin na pinarbagah-Ni in.

3. Anggo roh arian in, sai maporus borngin in.
Nin homa lintun horumu, dob isondangi Tuhanmu,
asal sai mangarap ho, seng anjai marhoru ho.

4. Ge pe ganda borit ni ganup sitaronon in,
ulang be ho sai sangsian, sai tong ma ho ra mamorsan.
Golom haholongon in, mangarapkon Tuhan in.

BE 294 – Unang Sai Holsoan Ho 2
<< 156. Inggot pe Lutu Ganupan

158. Megah Tumang Uhurhu >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s