359. Ho na Loja na Boratan

G=do
1. Ho na loja na boratan sai patotap uhurnin,
Bai na parngit ge na doyuk sai pitah ma uhurmin,
Ulang ganggu be uhurta bai Hata ni Naibata,
Pasaudon-Ni bagah-bagah ni Tuhanta banta da.
 
2. Ase ulang be ho talu ibahen hagolapan in,
Tonggor ma Jesus Tuhamnu na pamgit tinaron-Nin .
Ulang ganggu be uhurta bai Hata ni Naibata,
Pasaudon-Ni bagah-bagah ni Tuhanta banta da.
 
3. Halanin padaoh holsohmu hot ma ham bai Tuhan in.
Bai na dear do itogu haganup na masa in.
Ulang ganggu be uhurta bai Hata ni Naibata,
Pasaudon-Ni bagah-bagah ni Tuhanta banta da.
 
Chrischonalieder 14 HN. 72
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s