363. Partangisan do Hape

Doding Pangapohon >>

do = d; BL357

1. Partangisan do hape anggo i dunia on
Holsoh pusok uhur pe sai manosak do tongtong.
Ningon sogop hamateian bai ganupan jolma in.
Ai ganupan do manean, uhum ibaen dousa in.

2. Seng na tarlembangi in, anggo hamateian in.
Ningon do ibolus bei, bai na lao hu surga in.
Pangarapan na maharga, goluh sadokahni in.
In pangapoh bai uhurni, ganup na porsaya in.

3. Marmalas ni uhur do, na mananda Tuhan in.
Ai sirsir ganup hape, dapot ham i surga in.
Na tadingkon pe ganupan, na i atas tanoh on.
I lambung-Ni dapot hita, hasonangan na tongtong.

 

HN 194
<< 362. Na Loja Ho bai Goluhmin

364. Hubogei Tuhankin >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s