495. Roh ma Ham na Loja

Doding Pangarahon

do = f
1. Roh ma ham na loja na ngayotan na mamorsan silang in
Jalo ma Tonduy Sipangurupi ulih si pasuang gogoh in
Tonduy Napansing mambere gogoh
Lao mangkorjahon hatani Tuhanta in
Ulang magang ulang sangsi jolom ma poltik ulihta in

2. Roh ma ham na loja na ngayotan, binahen ni dousamin
Jalo ma Ambilan Namadear, ulih si pamalas uhur in
In ma hata ni Tuhanta Jesus
Mambere buah in ma goluh na lihar
Ulang magang ulang sangsi, jolom ma poltik ulihta

3. Roh ma ham na loja na ngayotan binahen ni horja in
Jalo ma Tuhanta Siparmonang, ase ipasonang ham ijin
Ipasirsir do haluahonta, na dob itobus hita humbai dousa in
Ulang magang ulang sangsi, jolom ma poltik ulihta in.

Syair dan Lagu: St AK Saragih  
<< 494. Roh ma Ham Idilo Jesus

496. Idilo Tuhan Naibatanta >>

   
 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s