498. Goluh Naipardalanan

Doding Pangarahon >>

do = d
1. Goluh naipardalanan, buei do sura-sura nuan on.
Ase ulang hiranan, bai Jesus ma suhutkon
Ase hita ganupan! Tuhanta ma ihutkon.

2. Buei sirpang ni dalan, mangondun ase kahou hita on
Ulang sompat manlembang, Tuhanta na ihutkon.
Ase hita ganupan! Tuhanta ma ihutkon.

3. Bai dalan na malandit, ulang sompat targompang ham dalus.
Dear ma na papoltik, manjolom Tuhan Jesus.
Ase hita ganupan! Sai jolom Tuhan Jesus.

4. Adong do banta hondor, tonah ni Tuhan Jesus na jonam.
Ase ulang tarbador, in ma na baen onjolan.
Ase hita ganupan! In ma na baen onjolan.

5. Bai ganup situjuon, jaga hita ase ulang jiris.
Hotma haporsayaon, irikhon Tuhan Jesus.
Ase hita ganupan! Irikhon Tuhan Jesus.

Lagu Rakyat Simalungun: Parlimbou

Syair : St. A.K. Saragih 1994

<< 497. Holong ni Jesus Mangomgom

499. Panorang Olob-olob >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s