499. Panorang Olob-olob

Indeks >>

do = as
1. Panorang olob-olob, sai roh ma hita ganupan.
Riap ma mangolobkon, Ambilan na ondos banta
Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan.
In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.
 
2. Hata ni Naibatanta, do mambaen mangasup hita.
Bani sagala horja, na dear bani Tuhanta.
Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan.
In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.
 
3. Pasuang hosah loja, jalo ma Hata ni Tuhan.
Pasiang paruhuran, sai totap marpangarapan.
Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan.
In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.
 
4. Pongkut ma manangihon, hata ni siparambilan.
Usihan ni suruhan, mambobai ganup hulanan.
Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan.
In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.
 
Lagu Rakyat Simalungun: Ilah Bolon
Syair : St. A K. Saragih 1998

 500. Nasiam Ganup Hasoman  >>

<< 498. Goluh Naipardalanam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s