500. Nasiam Ganup Hasoman

Indeks >>

do = as
 1. Nasiam ganup hasoman puji hita Naibata,
na pasirsirhon haluahon banta
Pasangap ma Goran-Ni rap mandoding homa.
Ai isarihon do pargoluhanta.
 
2. Taurhon ma Hata-Ni ronsi ujung tanoh on,
pararat ma ambilan pasal Jesus.
Tuhanta siparholong bai ganup jolma on,
na dob manobus hita ulang magou.
 
3. Ulang sonto idalan ‘ge mahol pe dalan in,
sai parhanalom Jesus mangurupi.
Maningon monang do na bujur uhur ijin,
na tong totap mandalankon Hata-Ni.
 
Syair dan Lagu: St. A.K. Saragih 1987

 501. Sada ma Ganup >>

<< 499. Panorang Olob-olob

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s