63. O, Jesusku bai Ugah Mu

hal_63_not
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do=g; BL 21
1. O Jesusku bai ugah-Mu , roh manombah uhurhon
Sai tarpuji, sai tarpuji na pamalum uhurhon
 
2.Bai nahei Mu o Jesusku , solsolanku diringkon
Tangisanku tinaron-Mu ibaen hajahatonkin
 
3. Bai tangan-Mu ma tonduyhu sanggah bai parmateihin
Hu lambung-Mu, o Tuhanku, alop tinobus-Mu in.
 
BE 82 – O Jesusku, tu Bugangmu

64. Laho do Biri-biri in >>

<< 62. Jesus Ham do Bah Tubuku

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s