389. Holong-Ni in

Doding Parmatei ni Tuhan Jesus >>

do=bes
1. Holong-Ni in, lao manggoki padan,
Jesus manaron ijin, bani parsilang.
Parngit ni in, ibaen holong-Ni do in,
bai haganup jolma in, na ibagas dousa.

2. Eli, Eli, Lama Sabachtani,
Jesus mandoruh ijin, sanggah tarsilang,,
Ajal dohor, daroh madurus tong roh,
Pandoruh-Nin lambin soh, paima panorang

3. Domma talar siarapkononku,
in ma bani silang-Mu, batar-batarhu,
Dunia on, itobus Ham do tongon,
marhitei holong sintong, megah ma ahu.

Lagu Rakyat Simalungun: Manduda; Syair: St. A.K. Saragih, 1978
<< 388. Ham O Naibatangku

390. Horja Banggal Napansing >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s