PARROH NI TONDUY NAPANSING

Hal 80 – Ham o Tonduy Na Pansing in

Hal 81 – Ham Pangapoh na Tarlobih

Hal 82 – Masuki Ham Uhurhu

Hal 83 – Roh ma Ham, Tonduy Na Pansing

Hal 84 – Ale Tuhan Bapanami

Hal 85 – Ham o Tonduy Na Pansing

Hal 86 – Baen ma Gaba-gaba

Hal 87 – Sai Songopi Ham Au on

Klik doding na ipilih ham ijon atap  toruskon ham bani Kategori na mangihut atap paima on

<< Doding Parnaik ni Tuhan Jesus

Doding Trinitas  >>

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s