112. Sai Bujur ma Ho Mangimbang

do=f; BL 22
 
1. Sai bujur ma ho mangimbang hajahatonmin ganup
Taram sogop uhur holong ni Tuhanta in bamu. 
 
2. Imbang, ai haru do dalan, na sornpit bahalni in;
Tadin g do bai hamagouan, na so lao hu surga in.
 
3. Imbang, ase tong maringgas pabulatkon uhurmin.
Bai Tuhanta Jesus Kristus; Sai tundalhon dousa in.
 
4. Sai gomosi partonggoan bai Tuhanta Jesus in.
Ulang ho marparsaranan bornin ‘ge arian in.
 
5. Ia monang ho sahali mantaluhon dousa in.
Ulang ho marnamangadi,  jaga hasomanni in.
 
6. Ai sadokah marianan i dunia on ope .
Na so holang do jagaon dousa, uhur, daging pe.

>>113. Asal Rap Apakon Tuhan Jesus Au

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s