261. Jesus Sai Ham ma Pamonang Hanami

Doding Paruntolon  >>

do=es; BL 116
1. Jesus sai Ham ma pamonang hanami,
tatap ma gogoh ni na golap in
Na so marsaran mangonggop hanami,
sol bondutonni ganup hanai on
Sai ipingkiri sibolis dalanni,
ase marhoru tongtong au baeonni

2. Pamonang Ham ma ai, Ham Sipartobus
janah simada au on do tongtong
Pitah Bamu mando ahu maporus
ibaen pangagou ni dunia on
Anggo maruntol parah bai uhurhu
Ulang tadingkon ham au, o Tuhanku!

3. Pamonang ham ma au, ai huahapkon
borat ni dousa ganup na hubaen
Sai tong mardingat au bai panlanggaron
sanggah bai haposoonku hubaen
Baen Ham ma in patoruhkon uhurhu
daroh-Mu in ma paingatkon ahu

4. Pamonang Ham ma au, intopi Ham ma
apuy ni hisap ni angkulangkon
Ambati Ham ma au laho mardalan
Anggo husura na jahat tongtong
Ham ma, o Jesus manggoki uhurhu
ase malum au humbai dousangku

5. Pamonang Ham ma au, anggo marujung
Ari-ariku humbai tanoh on
Ham patalupkon au, ase iusung
Suruhan-Mu hu lobei-Mu au on
Jesus, urupi ham au ase monang
ase tongtong i lambung-Mu au sonang

 

Choral Buch 46, Kothen 1733
<< 260. Sai Kawahkon Partandaan na i Babou in

262. Puho Ho o Tonduyhin >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s