201. Puji Tongtong Jahowa Tongon

Indeks >>

do = bes
 
1. Puji tongtong Jahowa tongon
pardear gabei parholong atei sadokahni in;
pardear gabei in parholong atei in.
 
2. Ingat tongtong, ale tonduyhon.
Ganup na jenges, ibahen Tuhan Naibata hubam;
Dear layak-Ni do na pagoluhkon ho.
 
3. Seng dong tongon pargogoh tongtong.
Na songon Bapa, Tuhanta Naibata i surga in.
Gogoh tumang do in, tunggung tumang do in.
 
4. Jombut botul Jahowa bujur.
Na marmulia bai haganup na tinompa-Niin.
Hamuliaon ma bai Tuhan Naibata!
 
5. Sombah bujur Jahowa botul.
Marhahormaton ma hita bai Tuhanta Naibata.
Sai rap marsombah ma bai Tuhan Naibata.
 
6. Sai bujur bei mandoding ale.
Mamuji-muji Tuhan Naibata i surga in.
Pardear gabei in, na marmulia in.
 
Choral Buch 240, Karl Schulz 1860

202. Ungkab Labah na Majenges >>

<< 200. Aha ma Dodingkononku

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s