303. Na Pansing, na Pansing

Doding Puji-pujian >>
Indeks >>

1. Na pansing na pansing Tuhan parkuasa
Ari on hanami mamuji Naibata
Napansing napansing janah marjumbalang
Sitolu sada na sangap tumang

2. Na pansing na pansing hotak-Mu i surga
Halak na mapansing manrogop hu Bamu
Haganup malekat sai mamuji Tuhan
Raja na sangap sadokah ni in

3. Na pansing na pansing na seng boi tandaon
ni ganup pardousa na butak na golap
Gok hapansingon-Mu, Ham do parkuasa
Gok haholongon, Ham o Naibata

4. Na pansing na pansing Tuhan parkuasa
ningon do pujion ni na tinompa-Mu
Na pansing, na pansing janah marjumbalang
Sitolu sada na sangap tumang

Lagu: John Bacchus Dyke, 1861; Syair: Holy, Holy, Holy, Reginald heber, 1826; KJ 002 – Suci Suci Suc
<< 302. Puji Hita Naibatanta

304. Sada Goran na Majenges  >>

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s