6. Ham do Ipuji Uhurhon

 do = g
 
1. Ham do ipuji uhurhon Jahowa Tuhankin
Huambilankon do tongtong, ganup binaen-Mu in
 
2. Hubotoh Ham do bona ni na dear haganup
Ibere Ham buei hunjin bannami haganup
 
3. Ai aha ma na dong hinan bannai na sombuh on:
Ganup ibere Ham hinan, o Naibata tongon.
 
4.  Ai Ham do na margogoh in, sitompa haganup:
Ham do na pagoluhkon in, marmuduhon ganup.
 
5. Bai langit na marganjang in, na herbang songon kaen
Marribu-ribu bintang in, tor ise ma mambaen?
 
6. Ai ise na malayak in, manonggor hita on:
Na mangarbahi juma in, pagoluh haganup.
 
7. Gok omei ganup hobon in, humbani ise da?
Ampa ganup panganon in, lang humbai Naibata?
 
8. O Naibata, Ham do bayak, sibere hanai on:
Ai Ham do na tongtong layak, manumpak jolma on.
 
9. Ihata Ham pe hanai on, halani dousa in:
Irik do holong-Mu tongtong, mangidah ganup in.
 
10. Ai anggo pusok uhurhin, halani dousangkin
Urah do mulak uhur-Mu, manasap salahkin.
 
11. Ham do mangapoh haganup, na pusok uhur in
Iapus Ham do haganup, iluh-iluh ni in.
 
12. Sai ihirahon Ham hape bani dunia on;
Bai daging pakon tonduy pe, itongos Ham tongtong.
 
13. Ale tonduyhu hope da, sai ulang ho jornok;
Hatundalanmu Naibata, sitompa haganup.
 
14. Seng ongga salah Naibata, bai ginomgom-Ni in
Ibahen barang aha da, dear do ujung nin.
 
15. Paturut Naibata gelah patorsa langkahmin
Ase tongtong sonang ho lah, timbul ‘pa tuahmin.
 
Johann Cruger, 1653

>>7. Porini Dong Marribu Hali

<<5. Hupuji Holong ni Atei-Mu  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s