3. Sai Puji Naibata

Doding Pujipujian

do = f ; 2 ketuk
1. Sai Puji Naibata ai holong tong atei-Ni
Malayak tong homa bai ganup tinompa-Ni.
Megah ma hita on, mamuji Naibata.
Ai sasap dousa on, ibahen Naibata

2. Tuhanta Naibata marsuruh Jesus Kristus.
Jadi harga tumang do hita on itobus.
Iporsan Jesus in dousanta in ganup
Ase daroh-Ni in papansing haganup.

3. Halani ai talup na bere ma uhurta
Bai Naibata unduk ampa Jesus Tuhanta
Sonai ‘ge Tonduy in na roh hubanta on
Gantih ni Jesus in, pujion do tongtong.

Syair: Nun danket alle Gott / Now Thank We All Our God, Martin Rinckart, 1636, Lagu: Johann Cruger, 1647 ; KJ 287 – Sekarang B’ri Syukur
<<2. Puji Jahowa Ale Tonduyhu

4. Puji Jahowa na Sangap >>

 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s