49. Ganupan Hasomanku

Doding Tahun Baru >>

do = as; BL 12
1. Ganupan hasomanku, sai tiru ma hatangku,
mamuji Naibatanta, napagoluhkon hita.

2. Sai songon na mardalan ibolus hita tahun;
Dong do ope hosahta, isambat Naibatanta.

3. Ai na songon inangta, na tong manjaga hita,
sonin homa Tuhanta, ijaga do hosahta.

4. Tongon do, Tuhannami, seng boi jagaonnami,
tongkin pe tonduynami age pamatangnami.

5. Sai goran-Mu pujion, parlayak-Mu ganupan,
mangidah na marguna bannami na mardousa.

6. Tangihon Ham, o Tuhan, balosi pangindoan,
na dob pinadasnami Bamu, o Tuhannami.

7. Ramoti hosahnami age pamatangnami,
padaoh parsahitan ampakon hadorsaon.

8. Tumpaki Ham ma horja i juma ‘pa i huta,
pasungkup bohal nami mangudut hosahnami.

9. Ampa na lobih harga humbai ganupan arta
tumpakhon Ham bannami tonduy-Mu, Tuhannami.

10.Hubai goluh magira, sai boban Ham hanami,
manean na i surga, sadokah ni dokahni.

BE 67 – Hamu Ale Donganku
<< 48. Naibata Hasomanmin

50. Sai Na Margantih Tahun on >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s